Co bylo podle obecní kroniky ve věži našeho kostela | Blanka Milfait | domácí marmeláda, Slunečná kavárna

Co bylo podle obecní kroniky ve věži našeho kostela

Zveřejněno 21.2.2013

Dne 11. srpna roku 1933 byla započata oprava věže kostela v Pohoří na Šumavě (Buchers), při kteréžto příležitosti se zcela zřítila uhnilá věžní hlavice. Pod troskami se našla zaletovaná plechová krabice, která byla otevřena na patronátním úřadě v Nových Hradech (Gratzen).

Podle sdělení téhož úřadu nacházelo se v krabici několik nepodstatných písemností, dále obecní noviny (v originále "eine Gemeindezeitung" - pozn. překl.) ze dne 10. listopadu roku 1866 a jedno číslo tehdy vycházejícího populárního humoristického listu "Reibeisen" (tj. "struhadlo" - pozn. překl.), konečně pak pamětní spis, který zní, jak následuje, takto doslova:

"Stručné údaje (v originále "Kurze Nachrichten" - pozn. překl.) o zdejším domě Božím a faře v Pohoří na Šumavě. První mše svatá byla tu čtena v roce 1777 a sice v budově školy. Téhož roku ještě byla mezitím zbudována dřevěná kaple, v níž se pak konaly služby Boží. Nad touto kaplí byl zbudován kostel dnešní. Jeho stavba byla dokončena roku 1791.

Zároveň s tímto kostelem byl také postaven zdejší panský pivovar. Tam, kde stojí pivovar, stála kdysi sklárna (ta je doložena v letech 1693-1774, první zmínka o Pohoří je ovšem údajně už k roku 1524 - viz www stránky Zaniklé obce- pozn. překl.).

Městečko Pohoří na Šumavě vznikalo teprve postupem let. V pozdějších letech až byla přistavěna kostelní věž a čtyřstranná špičatá střecha pokryta šindelem (v originále "und das vierseitige spitzige Dach mit Schindeln gedeckt" - pozn. překl.) Když v roce 1833 byla už věžní krytina v tak špatném stavu, že bylo třeba střechu pokrýt znova, daroval tehdejší dp. osobní děkan Konstantin Jakob ze svobodné vůle (v originále "aus freyen Willen" - pozn. překl.) 400 zlatých konvenční měny (fl. C.M.), načež mohla být střecha pokryta tak, jak je k vidění dnes. Poněvadž ale tato suma nestačila uhradit všechny k tomu nutné výdaje, daroval každý pán domu a hlava rodiny (v originále "jeder Haus- und Familienvater" - pozn. překl.) jak tu z městečku, tak ze vsi a z Jiřic (Georgendorf) a z každé ze čtyř zdejších skláren (v originále "von denen vier Fabriken" - pozn. překl.) mírný obnos, aby tak mohla být stavba dokončena.

Výše jmenovaný Konstantin Jakob se narodil v Lokti (Elbogen) dne 31. května roku 1756 a byl vysvěcen na kněze 3. dubna 1780 v Praze. Byl v Pohoří na Šumavě kooperátorem po 24 let, rok v Cetvinách (Zettwing) a téměř 28 let pak v Pohoří farářem. Za jeho dohledu byl kostel dobudován. Zemřel 13. března roku 1833. Pokoj budiž jemu.Psáno dne 18. července 1833 za panování Jeho c.k. Veličenstva Franze I.

Erich Bierampl, narozen v Pohoří na Šumavě roku 1929


Komentáře

Zatím zde nejsou žádné komentáře. Pro možnost komentovat se musíte Přihlásit