Blanka Milfait | domácí marmeláda, Slunečná kavárna

Zámek Zálužany

Blanka Milfait & Zámek Zalužany

A u t h e n t i c   S i g n a t u r e   o f   Q u a l i t y

Noci na zámku

Ubytování v kategorii **** a ***** v zámeckém stylu s autogramem B.M. Barokní zámek v rokokovém stylu, na základech gotické tvrze z konce 13. století, snoubí historický rámec a vybavení s designovou modernou, funkcionalismem a střídmostí severských linií. Neaspirujeme na čistý luxus, ale navozujeme pocit dokonalého odpočinku, na míru šitých služeb a garantujeme soukromí nikým a ničím nerušené.

Pro vaše NOCI NA ZÁMKU jsou k dispozici

Tři dvoulůžkové komnaty Max Teo, Mia Ronja a Eli Anna vestavěné do staletého podkroví mezi zámeckou věž a zvoničku, vybavené vlastní koupelnou a toaletou (rozměry 39, 32 a 28m2)

(sprcha nebo vana, vlastní el. topení, koupelnová kosmetika, přezuvky, ručníky, fén, možnost užití vybavené kuchyňky v mezipatře, bohaté bufetové snídaně, garance klidu, soukromí a relaxu, možnost transferu z letiště či nádraží, concierge / osobní koordinátor, trezor, bezpečné parkoviště, možnost objednání večeře připravené přímo Blankou Milfait, denní úklid komnat, denní barový servis, wififlek, předlékařská služba první pomoci first responder, včetně vlastního AED pointu, služba recepční pohotovosti 24/7 - zámek nabízí různá zákoutí k odpočinku a četbě, vzácnou historickou knihovnu s krásnými tisky, rozlehlý lesopark k procházce i posezení u skleničky šampaňského nebo šálku dobrého čaje, možnost grilování. Areál i objekt zámku je celý důrazně nekuřácký a nejsou akceptována zvířata. Pro obchodní jednání, oslavy a jiné příležitosti se nabízí možnost pronájmu Slavnostního sálu nebo Gotického sálu. Vaše účty lze hradit platební kartou i převodem). FOTOGALERIE

Luxusní pětihvězdičkové apartmá České královské komory (o ploše 85m), zabírající jižní křídlo reprezentativního patra zámku, s krásnou koupelnou s výhledem do parku, přístupem k barokní kapli a renesančními třímetrovými kamny.

(šampaňské jako welcome drink, sprcha s vanou, centrální topení, koupelnová kosmetika, přezuvky, župan, ručníky, fén, možnost užití vybavené kuchyňky v mezipatře, vlastní varná konvice, kávovar a minibar s ledničkou, velkoplošná TV s mnoha kanály, bohatá bufetová snídaně, případně snídaně servírovaná do sousedního Dámského salonku, garance klidu, soukromí a relaxu, možnost transferu z letiště či nádraží, možnost pronájmu limuzíny s řidičem, concierge / osobní koordinátor, služby back office, služba praní, žehlení a čištění obuvi, donos zavazadel, trezor, bezpečné hlídané parkoviště, možnost objednání večeře připravené přímo Blankou Milfait, denní úklid apartmá, denní barový servis, welcome set /voda, ovoce, čokoláda/, privátní wifi, předlékařská služba první pomoci first responder, včetně vlastního AED pointu, služba recepční pohotovosti 24/7 - zámek nabízí různá zákoutí k odpočinku a četbě, vzácnou historickou knihovnu s krásnými tisky, rozlehlý lesopark k procházce i posezení u skleničky šampaňského nebo šálku dobrého čaje, možnost grilování. Areál i objekt zámku je celý důrazně nekuřácký a nejsou akceptována zvířata. Pro obchodní jednání, oslavy a jiné příležitosti se nabízí možnost pronájmu Slavnostního sálu nebo Gotického sálu. Vaše účty lze hradit platební kartou i převodem). FOTOGALERIE

V okolí zámku k vidění: Písek, Tábor, České Budějovice, hrad a vodní nádrž Orlík, hrad Zvíkov, hodinku z Prahy a 20 minut od letiště v Příbrami. Kilometr od hlavního tahu Praha / Písek / Strakonice.

Ceny ubytování:

Komnaty Max Teo, Eli Anna, Mia Ronja:     2 450 Kč / 95 Euro na noc pro dvě osoby, včetně snídaně
Apartmán České královské komory:           3 450 Kč / 135 Euro na noc pro dvě osoby, včetně snídaně

Rezervace výhradně emailem na: blanka zavináč blanka-milfait.com

Přijímáme Kč i Euro, komunikujeme česky, anglicky, německy a italsky.

Nevhodné pro osoby se ztíženou pohyblivostí. Při rezervaci s malými dětmi nutno věnovat zvýšenou pozornost jejich pohybu po zámku a faktu, že se jedná o kulturní památku s historickým vybavením a zařízením.

PŘIJEĎTE SI KOUPIT NĚJLEPŠÍ MARMOŠKY NA SVĚTĚ 

ZVEME VÁS NA PROHLÍDKU MARMELÁDOVÉHO ZÁMKU S PRŮVODCEM

 

 

Unique Nights at Chateau Zaluzany 

Accommodation in category * * * * and * * * * *  in chateau style with B.M. autograph. The baroque chateau in  rococo style, on the foundation of a late 13th century Gothic fortress, combines historical framework and furnishing  with the design of modern, functionalism and temperance of the Nordic lines. We do not aspire to pure luxury, but induce a feeling of perfect rest, tailor-made services and guarantee privacy by no one and nothing disturbed.

For your "Nights at the Chateau" are available:

Three double chambers Max Teo, Mia Ronja and Eli Anna built into the centuries-old attic between the castle tower and the bell tower, equipped with private bathroom and toilet (dimensions 39, 32 and 28m2)

(Shower or tub, own el. heating, bathroom cosmetics, towels, slippers, hairdryer, writing/work desk, bottled water complimentary, possibility of using equipped kitchen on the intermediate floor, rich buffet breakfasts, guarantee of peace, privacy and relaxing, option of transfer from airport or railway station, concierge / personal coordinator, safe parking, option of ordering dinner prepared directly by Blanca Milfait, daily cleaning of chambers, daily bar service, wi-fi point, Pre-medical first aid first responder service, including custom AED point, 24 / 7 reception service - the Chateau offers various recesses to relax and read, a rare historical library with beautiful prints, a vast forest park for walking and sitting with a glass of champagne or a cup of good tea, a barbecue option. The grounds and the Chateau are all emphatically non-smoking and animals are not accepted. For business meetings, celebrations and other occasions is the possibility of renting the Ceremonial Hall or Gothic Hall. Your accounts may be paid by both a credit card and a transfer). PHOTOGALLERY

The luxurious five-star suite of the Czech Royal Chamber (with an area of 85m), occupying the south wing of the chateau representative floor, with a beautiful bathroom overlooking the park, access to a baroque chapel and Renaissance three-metre stove.

Champagne like a welcome drink, shower/tube combination, central heating, bathroom cosmetics, slippers, bathrobe, towels, hairdryer, possibility of use equipped kitchen on the intermediate floor, coffee maker/ tea service and minibar with refrigerator, bottled water complimentary, large screen TV with many channels, rich buffet breakfast, possibly breakfast served to the adjacent Ladies Lounge, guarantee of peace, privacy and relax, possibility of transfer from airport or railway station, possibility of renting a limousine with driver, concierge / personal coordinator, back office services, shoe laundering, ironing and cleaning service, carry luggage, safe, secure guarded parking, possibility of ordering dinner prepared directly by Blanca Milfait, daily cleaning suite, daily bar service, welcome set / water, fruit, chocolate /, private wifi, pre-medical first aid first responder service, including own AED point, 24 / 7 reception service - the chateau offers various recesses to relax and read, a rare historical library with beautiful prints, a vast forest park for walking as well as sitting with a glass of champagne or a cup of good tea, the option of a barbecue. The grounds and the Chateau are all emphatically non-smoking and animals are not accepted. For business meetings, celebrations and other occasions is the possibility of renting the Ceremonial Hall or Gothic Hall. Your accounts may be paid by both a credit card and a transfer). PHOTOGALLERY

In surroudings of the Chateau ou can see: Písek, Tábor, České Budějovice, castle and water reservoir Orlik, Zvíkov Castle, an hour from Prague and 20 minutes from the airport in Příbram. A kilometre from the main road of Prague / Písek / Strakonice.

Accomodation prices:

Chambers Max Teo, Eli Anna, Mia Ronja:  2,450 CZK / 95 Euro per night for two people, including breakfast
Suite of the Czech Royal Chamber:            3,450 CZK / 135 Euro per night for two people, including breakfast

Booking exclusively by email to: blanka at blanka-milfait.com

We accept both CZK and Euro, communicate in Czech, English, German and Italian.

Not suitable for people with reduced mobility. When you make booking with young children, special attention must be paid to their movement around the Chateau and the fact that it is a cultural monument with historic equipment and facilities.

BLANKA MILFAIT CONCEPT STORE - ZÁMEK ZALUŽANY 


Zálužanský zámek na základech gotické tvrze

Ložnice České královské komory s renesančními kamny

Komnata Max Teo, III. patro
 

Unique Nights at Chateau Zaluzany - Noci na zámku, náš nový projekt

Chodba II.patra spojující Slavnostní sál s apartmá České královské komory

Blanka v zámecké kašně