My první? | Blanka Milfait | domácí marmeláda, Slunečná kavárna

My první?

Zveřejněno 9.4.2020

Nedávno jsem psala o tom, jak závidím Britům odchod ze socialistického a absencí demokracie trpícího unijního experimentu. Jakákoli cena za odchod bude vždy menší, než škody, které na společnosti a ekonomice napáchá zlo jménem „být uvnitř“. Principy EHS zmizely a Systém nastolil šikanu, restrikce a zvýhodňování lepších mezi lepšími. Někdo to viděl před vstupem, někdo procitl, jiný rezignoval a pak jsou tu samo ti druzí, co se mnou nesouhlasí :-)

Když k tomu připočtu to, jak mizerně reagovala a reaguje dodnes EU v této pandemické době, jak namísto pomoci školí neomarxisté své (z jejich vlastního úhlu pohledu) poddané, je mi z toho mdlo! A dodávám jediné, pozdě dnes, že jsme ještě v onom přerozdělovacím soukolí byrokracie, demagogie a bezpráví! 

Čelní představitelé se v Bruselu probudili s několika týdenním zpožděním a chtějí kádrovat, sekýrovat a podstrkují nám ty jejich tymolínové úsměvy, politicky korektní prázdno ve vyjádřeních a… nic víc. Práce, pomoc a podpora… nikde. A jim vadí, že si každý národní stát jede po svém, že se snaží každý zachránit sám sebe, že My první! 

Jak hnusně nám lžou! Že prý to America First, převedené do protikoronavirových aktivit vlád jednotlivých států, ničí tu jejich EU. No díky, pak ať ji dorazí definitivně! Kde jsou jejich aktivity? Kdybychom měli čekat na ty jejich modré průpovídky, budeme na tom jako Španělsko, jako Itálie. 

Předhazují nám sobectví a nálepkují, ale naprosto nepochopili podstatu! Stejně, jako minulý týden nepochopil podstatu nošení roušek ten mamlas Ryan ze Světové zdravotnické organizace, která podle něj neviděla žádný užitek ve všeobecném nošení roušek v nynějším boji proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Jak může někdo tak vysoko nevědět, šířit paniku a chovat se nezodpovědně. Nemohl se „zamyslet“ předem? Je to další naprosto zbytečná organizace, která pouze odsává peníze nás daňových poplatníků. 

My říkáme My první, a pak ti druzí. Neříkáme sobecky Jen my! Ať nás přestanou vychovávat, nepotřebujeme jejich výchovu, nejsou lepší, než my. V mnohém jsou dokonce o moc pozadu a o moc horšími! Přestaňte nás peskovat, dehonestovat a krmit falešnou a nestravitelnou paideou sdílené, rovné zodpovědnosti. My nemáme odpovědnost za unii, ale za sebe sama! A o sobě chci také rozhodovat! Nemůžeme mít zodpovědnost za něco, o čem nerozhodujeme.  

Na celé planetě stále platí, historií dodnes, že prvně se začíná se změnami a podporou doma, prvně se pomáhá v rodině, a pak stále dále. Na tom vyrostly národní a svébytné státy, zdravé celky. Říkám, že odpovědnost za vlastní a poté solidárnost s cizími! 

Země, kde se rozbujel sociální stát do míry naprosto nelogické a destruktivní, jako před pár desetiletími například Švédsko, jsou nám dnes příkladem úpadku v plném slova smyslu. Chudáci Švédi. Ti původní. Pokud mám ony mesiášské sklony pomáhat na druhém konci světa, či těm, kteří si k nám domů přijdou nárokovat a nepředstavují žádnou přidanou hodnotu, a kašlu k tomu z vysoka na svoji vlastní rodinu, obec, zemi, pak nejsem nic jiného, než alibistický hajzl, pokrytec a lump! 

Zodpovědnost mi velí, abych nejdříve nakrmila moje děti, jsou důležitější než hladové děti souseda. Děti souseda za plotem jsou poté důležitější, než hladové děti mých kamarádů v Itálii, a ony italské děti mi leží u srdce více, než hladové děti z Bangladéše. Je to nehumánní? Může se to takto napsané zdát, ale opak je pravdou. Je to správné, rozumné, zdravé a systematické. A je to zásadní pro mne! Přednostní zájem o bližního neneguje moji solidaritu se vzdálenými, já mluvím o prioritách, a ty jsou a musí zůstat v rovině: rodina, obec, stát, jiné země, svět. 

Váha každého života je samozřejmě stejná, ale já nejsem Agelina Jolie ani WHO, abych se culila do kamer, jak pomáhám na celé planetě, či plácala moudra o rouškách… neumím to, nemám tu sílu. Není to moje role. Nevěřím tomu. Mám sílu pomoci mojí rodině a pak podávám pomocnou ruku druhým. Mohla bych více? Ano, to jeden může stále, ale nezavírám dveře nikomu! 

Mám odpovědnost za moji rodinu, moje děti, nemám žádnou odpovědnost za lidi na druhém konci světa, nedělám si na tom reklamu, jako různé Gréty a tuny neziskovek, ale poctivě začínám u sebe.  Učím děti lásce k přírodě, k šetření přírodou a dávám jim najíst. Když pomohu bližšímu, ten bude moc pomáhat dále, a bude základem zdravé nenárokové společnosti. Přesně to dělám. Ráda. A pomohla jsem nejednou… Víc jedna holka nesvede. A ani nemusí. Takto má fungovat každý jeden z nás.   

Unijní pohlaváři jsou naprosto odtržení od reality a nám, obyčejným lidem dokonale… cizí. Nechápeme, co chtějí, ani proč existují, a ty jejich poslední nápady, breky a… Prý C-19 odvádí pozornost od důležitých problémů a brzdí přijímání zásadních usnesení! A že tím pádem musí co nejrychleji zasejc zasedat. Tak to jistě, to si živě představuju, zásadní usnesení, jako třeba: více omezit státy V4, ničení tradiční rodiny agresivní genderpolitikou a definicemi 87 pohlaví, nebo to o sci-fi jménem uhlíková neutralita. K tomu vítání nezletilých čtyřicátníků, samozřejmě sirotků z Afghánistánu, Sýrie, Nigérie a čert ví odkud ještě! Papaláši trpí, protože o tom všem nemohou za půl milionu měsíčně diskutovat…   

Předevčírem mi napsala jedna fanynka, objednávala Zajíce v pytli. Prý miluje ty marmelády, prý mi drží moc palce a fandí, prý taky ráda čte, co den píšu. Ale prý také ne se vším souhlasí. Nevím, zdálo se mi, jako by to vyznělo trochu ve studu, jako by se za občasný nesouhlas i styděla. Opak je pravdou, nemusíme spolu pokaždé souhlasit, je fajn o názoru druhého přemýšlet a respektovat jeho právo na vyjádření. Je vás tu pár tisíc, nepíšu ani knihy, ani sem na web pro každého, pro všechny, bohužel to vím.  Vím, že mnohdy jsou to věci kontroverzní, že to zažité se těžko nechává jinými měnit, že každý máme (či chceme mít) tu svoji pravdu. Ani můj muž nesouhlasí se vším, co publikuju, a naopak, já nemusím souhlasit se všemi jeho názory. To je přeci v pořádku. I přesto se máme rádi, s ním, ale i s vámi :-) 
…………….

Proč ty fotky ze Zanzibaru? Protože jsou pěkné :-) a připomínají mi pěknou dobu…  


Komentáře

Zatím zde nejsou žádné komentáře. Pro možnost komentovat se musíte Přihlásit